Huisregels

Huisregels GOM

Huisreglement Groepspraktijk "Gezond op Maat" Ter beschikkingstelling en Huurders

Toegang en Veiligheid:
a. Betreed het centrum met de persoonlijke toegangscode enkel op de gehuurde dagen. Het betreden van het centrum buiten de gehuurde dagen vereist voorafgaande toestemming van de eigenaar. Neem hiervoor contact op met de beheerder.
b. Huurders dienen zelf verantwoordelijk te zijn voor het veilig openen van de deur voor hun klanten.

Respect en Hygiëne:
a. Behandel het centrum, medehuurders en klanten altijd met respect.
b. Aan het einde van de dag ben je verplicht je vuilnisbak te legen.
c. Houd jouw gehuurde ruimte te allen tijde schoon en geordend.

d. Het centrum voorziet een wekelijkse schoonmaak van alle ruimtes.


Huurvoorwaarden:
a. Betaling van de huur dient tijdig en volgens de overeengekomen voorwaarden plaats te vinden.
b. Schade aan de gehuurde ruimte dient onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder.

Marketing en Klantaanbreng:
a. Potentiële Klanten die via de website van het centrum worden aangebracht, dienen altijd in het centrum ontvangen te worden en niet op een andere locatie.
b. Doorgestuurde aanvragen komende via de website worden binnen 24 uur beantwoord om verlies van potentiële klanten te voorkomen.

Opzegging Huurcontract:
a. Bij opzegging van het huurcontract worden onmiddellijk de profielpagina en het aanbod op de website verwijderd. Er worden vanaf dat moment geen nieuwe aanvragen doorgestuurd. Zo kan "Gezond op Maat" gegarandeerd nieuwe cliënten &   (uit)behandelingen voortzetten bij gevestigde therapeuten.

Teamwerking:
a. We stimuleren samenwerking door gezamenlijk aan toekomstige evenementen te werken.
b. Voor vaste en langdurige huurders is er toegang tot een WhatsApp-groep voor efficiënte communicatie en coördinatie.


Confidentialiteit:
a. Respecteer de privacy van medehuurders en klanten door geen vertrouwelijke informatie zonder toestemming te delen.

Naleving en Sancties:
a. Overtreding van deze regels kan leiden tot waarschuwingen en in ernstige gevallen tot beëindiging van het terbeschikkingstelling of huurcontract.

Dit huisreglement is opgesteld om een veilige, respectvolle, en samenwerkende omgeving te waarborgen binnen Groepspraktijk "Gezond op Maat". Huurders worden geacht deze regels te respecteren en na te leven. Eventuele wijzigingen in dit reglement worden tijdig gecommuniceerd.