Nieuw samengesteld gezin? 4 super tips!

Geschreven op 20/11/2015 in gelukkig leven
Nieuw samengesteld gezin? 4 super tips!

Een nieuw samengesteld gezin? 4 tips om samen aan je nieuwe geluk te bouwen

Het vormen van een nieuw samengesteld gezin is een complexe zaak. Wanneer je kijkt naar cijfers en blijkt dat bijna 60 procent van nieuw samengestelde gezinnen na verloop van tijd weer uit elkaar valt, geeft dit stof tot nadenken. Hoe komt het dat deze gemotiveerde koppels er niet in slagen om al deze verschillende partijen bij elkaar te voegen tot een standvastig geheel?
Ondanks het feit dat je als koppel positief naar de toekomst kijkt en de grote sprong wil wagen, ontstaat een nieuw gezin met de bouwstenen van eerder verdriet (scheiding of overlijden). Het vroegere kerngezin veranderde in een eenoudergezin en het duurt vaak een tijd vooraleer ieder gezinslid hieraan gewend is. De overstap naar terug een gezin vormen met een nieuwe partner, kinderen, stiefkinderen, stiefzussen en -broers vraagt dan ook de nodige aandacht.
In een nieuw samengesteld gezin breng je ook alle vroegere ervaringen van elk gezinslid samen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het vier tot zeven jaar duurt alvorens elk gezinslid hierin zijn plaats heeft gevonden. Hierbij enkele tips waardoor je de mogelijkheid tot slagen vergroot.
 

1. Ken je eigen geschiedenis

Het is belangrijk vooraf te kijken waar jij vandaan komt, wie je bent en waar je heen wil met jouw leven. Durf voor jezelf na te gaan waar het eventueel fout is gelopen in je vorige relatie. Dit is altijd actie en reactie, dus nooit een éénzijdige oorzaak. Speur je sterke kanten op binnen een relatie, maar ook je valkuilen.
 

2. Ken de geschiedenis van jouw nieuwe partner

Ook hij/zij heeft een rugzak vol verhalen. Communiceer veelvuldig om elkaar beter te leren kennen. Durf jezelf in het volste vertrouwen kwetsbaar op te stellen en toon jezelf zoals je bent. Iedereen heeft zijn positieve en negatieve trekjes, dus beide kanten dienen ter sprake te komen. Om je partner en de kinderen goed te begrijpen is het belangrijk dat je elkaars geschiedenis door en door kent.
 

3. Stel een stief-plan op

Jullie hebben besloten om samen verder door het leven te gaan. Maar hoe moet dat dan praktisch gaan? Je brengt twee gezinnen met elk hun eigen gezinscultuur onder één dak.
Hiervoor is het opstellen van een stief-plan een ideaal instrument. Het helpt om elkaars verwachtingen te leren kennen, normen en waarden die iemand hanteert, opvoedingsstijlen, etc. Ook vragen met betrekking over de omgang met de ex-partners worden hierin besproken, hoe moeilijk en pijnlijk deze ook mogen zijn. Ex-partners blijven samen ouders, dus bespreek in welke mate (en hoe) de stiefouder mede-opvoeder wordt.
 

4. Trap niet in de valkuilen

Uit onderzoek is gebleken dat partners binnen een nieuw samengesteld gezin minder met elkaar communiceren dan partners in een kerngezin. Ze hebben meer de neiging zich sneller terug te trekken om op die manier moeilijke en gevoelige discussies te vermijden. Doordat er minder contact is tussen de ouders en stiefouders over opvoeding, ervaren zij minder steun van elkaar. Dit kan ervoor zorgen dat de opvoeding van de kinderen als een veel grotere last wordt ervaren dan tijdens de tijd in het kerngezin. Maak er een punt van dan jullie open blijven communiceren met elkaar.
Tijd maken voor je nieuwe partner is van cruciaal belang want een samengesteld gezin staat of valt met de partnerrelatie. Zonder jullie relatie is er gewoon geen samengesteld gezin. Door de complexiteit van het geheel komt deze relatie vaak onder hoge druk te staan. Het is belangrijk te blijven investeren in je relatie door regelmatig tijd vrij te maken voor elkaar en dingen samen te doen zonder de kinderen.
Een nieuw samengesteld gezin loopt nooit vanzelf. Stel haalbare doelen, laat je inspireren, probeer, evalueer, stuur bij en groei. Want veel meer nog dan in een kerngezin moet je in een nieuw samengesteld gezin liefde letterlijk als een ‘werkwoord’ bekijken.

Zit jij in een nieuw samengesteld gezin en heb je te maken met problemen in het zoeken naar de juiste balans? Coach Birte van Garsse helpt jou graag! Mail info@gezondopmaat.be  voor een afspraak bij Birte