Piekeren | Ik pieker me suf

Geschreven op 25/01/2016 in gelukkig leven
Piekeren | Ik pieker me suf

Piekeren, ...allemaal piekeren we wel eens. We piekeren over ons werk, een relatie, een gebeurtenis, het verleden, de toekomst,....  Meestal wordt het advies gegeven om te stoppen met piekeren. Goed bedoeld advies maar in praktijk is dit niet zo eenvoudig op te volgen. Men vraagt je immers via eenzelfde rationele weg je gedachten te blokkeren. “Ik mag niet denken aan wat me bezig houdt !” Wanneer je wordt meegesleurd door een negatieve gedachtenstroom kan dit schadelijk voor je gezondheid zijn. Je begint te malen en voor je het weet zit je in een neerwaarse negatieve spiraal. En het is deze dwangmatige, verlammende onrust die een effect heeft op je hele welzijn. Piekeren kan dan leiden tot slaaptekorten, negatief zelfbeeld, angsten, depressie,...

Wil ook jij stoppen met piekeren?

Er bestaan verschillende piekeroplossingen en het is aan jou om uit te zoeken welke methode het beste voor jou werkt. Geen stop het piekeren in een stappenplan, wel een handvol tips om zelf te verkennen, aan te leren en integreren.

Afleiding

Misschien vind je een manier om je gedachten om te buigen door afleiding te zoeken. Het is een gemakkelijke techniek om eenvoudige dagelijke situaties aan te pakken. Je neemt afstand van de gedachte door je focus te verslappen. Jezelf afleiden door het lezen van een tijdschrift wanneer je zit te wachten op een sollicitatiegesprek, kan helpen om de druk te verlagen. Je kan jezelf afleiden door je zintuigen te stimuleren zoals muziek luisteren, een boek lezen, … of ontspanning te zoeken zoals een sport beoefenen,... Op langere termijn een gedachtenstroom uitschakelen is echter zeer moeilijk. Vaak komen onze gedachten als een boemerang terug op ons af. Let op dat je afleidingsmaneuver niet tegen jezelf keert. Zeker wanneer je vaak piekert, neemt afleiding slechts tijdelijk weg wat toch aanwezig is.

Bewustwording

Maak een onderscheid tussen rationele en irrationele gedachten. Rationele gedachten zijn logisch, flexibel, ombuigbaar, ze doen ons keuzes maken. Irrationele gedachten zijn vaak invullingen, ze hebben een persoonlijk, maar geen waarheidsgetrouw karakter. Ze zijn overbodig en wekken angsten op. Zo remt de irrationele gedachte, “Ik durf niet op hem toe te stappen, hij heeft zeker geen interesse in mij.” ons in het van sociaal interageren met anderen. Albert Ellis is de grondlegger van de rationeel emotieve therapie. Hij beoogde een realistische kijk op onszelf en onze omgeving. Wanneer je piekert stel jezelf dan volgende vragen: “Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Is deze gedachte waarheid of een mogelijkheid? Bereik ik mijn doel door dit te denken?

Erkenning

Piekergedachten verdienen in die mate erkenning in de zin dat ze aanwezig zijn. Je kan ze niet wegdenken. Ga bewust aan de slag met jouw piekergedachten. Waar komen ze vandaan? Geef jezelf ruimte om te piekeren. Observeer welke gedachten in je opkomen en schrijf deze op of spreek erover met een vertrouwenspersoon. Zoek naar constructieve oplossingen. Door niet te vechten tegen de piekergedachten kan je een positieve manier aanwenden om problemen aan te pakken. Ontrafel je eigen denkkader, waar zit het probleem? Soms zitten we echter in een situatie die ons zo aangrijpt dat we moeilijk aan iets anders kunnen denken. Vaak is het dan belangrijk om ook om te gaan met onze (onderliggende) emoties. We willen liever niet voelen en kruipen weg in het overdenken. Ben je angstig, gekwetst,...? Probeer zo eerlijk mogelijk naar jezelf te kijken.

Maak jezelf leeg

Makkelijker gezegd dan gedaan? Hoe maak ik mezelf nu leeg wanneer mijn hoofd vol zit? Er bestaan een aantal technieken om jezelf leeg te maken. Eén van die technieken is visualiseren, een mental beeldtraining. Zoek een veilige, rustige, vertrouwde omgeving en leg de focus op je ademhaling. “Iedereen kan zich op één of andere manier ontspannen. Sluit je ogen. Stel je voor dat je aan een rivier zit. Indien er gedachten komen laat deze meedrijven met de stroming van de rivier. Het kabbelende water neemt je gedachten mee. Je ontspant je en neemt een slok van het koele water. Dit water borrelt als een bruistablet via jouw lichaam langzaam omlaag. Het borrelt via je hoofd, je hals, je schouders, je armen, handen, je romp, buik, benen en voeten. Van daaruit stroomt alles wat overbodig is uit je lichaam de rivier in. Ik ben leeg. Kom tot rust, en wanneer je klaar bent open je ogen. Een andere manier om jezelf leeg te maken is één worden met je lichaam. Probeer in plaats van te denken te voelen. Ga met je voeten in het gras staan, kneed klei, brood tussen je vingers, neem een douche en voel... sta stil bij de gewaarwordingen in je lichaam…Wat voel je?

Het Nu-moment.

Piekeren voert ons vaak terug naar het verleden of katapulteert ons naar de toekomst. Door in het nu te blijven en niet (ver)oordelend één te worden met ons lichaam kunnen we gedachten kanaliseren. Wees toeschouwer van je eigen gedachte. “Ik ben niet mijn gedachte. Ik heb controle en regie over mijn gedachten.” Herken je eigen piekerspiraal en probeer eens de tegenhanger van het piekeren (al was het maar 10 minuten op een dag), een bewust positief gedachtenpatroon.

De auteur: Ann van Genechten is psychotherapeut en schrijft regelmatig over bepaalde onderwerpen die veel voorkomen in haar praktijk. Contacteer voor een afspraak bij Ann info@gezondopmaat.be