Psychotherapie. Hoe helpt het, hoe werkt het?

Geschreven op 2/10/2014 in levenswijsheid
Psychotherapie. Hoe helpt het, hoe werkt het?

Waar denk je aan bij psychotherapie?

Waar denk jij aan bij psychotherapie? Hoe zou jij deze vraag beantwoorden? Nog steeds draagt psychotherapie bij veel mensen een negatieve weerklank. Psychotherapie wordt vaak nog gelinkt aan ernstige uitzichtloze klachten, langdurige behandelingen, labiliteit, zwakte,... Dit beeld zorgt ervoor dat mensen de stap naar de psychotherapeut vaak niet zetten. Jammer toch. Zoeken naar persoonlijke groei, zelfaanvaarding, zelfvertrouwen, omgaan met gevoelens, inzicht in een probleem, omgaan met stress, ...het is toch allemaal niet zo vreemd. Willen we allemaal niet in contact komen met wat voor ons écht van belang is. Om in psychotherapie te gaan heb je kracht nodig, je eigen perspectief leren opentrekken, inzichten verwerven, durven voelen, je zelf zijn,… en daar kan een therapeut soms wel eens van pas komen.

Hoe maak ik de juiste keuze?

Indien je beslist om een psychotherapeut op te zoeken hoe weet je dan wanneer je een “goede therapeut” te pakken hebt. Eén van de meest essentiële zaken is dat er een goede samenwerkingsrelatie kan plaatsvinden. Een therapeutische relatie waarbij je geen ‘klik’ voelt, houdt niet lang stand. Je therapeut is geen vriend maar je wil wel kunnen vertrouwen op zijn of haar kundigheid en autenticiteit en je wil wel je verhaal kunnen doen, daar kom je immers voor. Daarbijkomend is het belangrijk dat je het gevoel hebt dat er doorheen de behandeling verandering komt.

Een psychotherapeut is geschoold in een bepaalde richting en zal zich voortdurend bijscholen om nieuwe kennis op te doen. Hij of zij volgt regelmatig supervisie om zelf te reflecteren op zijn/haar eigen werkstijl. Daarnaast moet een psychotherapeut zich houden aan zijn beroepsgeheim en ethische gedragscodes. Een goed therapeut is empathisch, ondersteunend
en respectvol.

Integratieve psychotherapie: “Een therapie voor jou”

In Alterna bevindt zich een psychotherapeut die vertrekt vanuit de Interactionele Vormgeving (I.V.). Interactionele vormgeving is een model ontstaan uit verschillende therapeutische stromigen. I.V. heeft haar wortels in de humanistische psychologie (persoonsgerichte en experiëntiële benadering) en de systeemtheorie en wordt onder andere gevoed door de Jungiaanse analytische psychologie, de Cognitieve Gedragstherapie, de Gestalttherapie, de Psychosynthese, Bioenergetica,  NLP, en de contextuele benadering. (bron: www.educatieveacademie.be )

De verschillende benaderingen worden in hun waarde gelaten en I.V. heeft hierbij een eigen denkkader waarbij het aandacht schenkt aan ons denken, ons doen en onze beleving.

Als psychotherapeut beschik je niet over een pasklaar antwoord voor iedereen. Wanneer je in psychotherapie gaat zal de I.V. therapeut eerst aandachtig luisteren naar jouw verhaal. De therapie is gericht op het individu, zijn omgeving en het grotere geheel. Dit maakt dat therapie toegankelijk is voor iedereen. De problemen waarmee iemand in psychotherapie gaat
zijn zeer uiteenlopend. De manier waarop de therapeut werkt is daarom voor iedereen anders. De I.V. therapeut beschikt over verschillende behandelmethodes en weet te motiveren waarom hij/zij voor een interventie kiest. Naast gesprekken kunnen oefeningen, opdrachten en creatieve technieken deel uitmaken van de therapie. De I.V. therapeut is erop gericht om je te helpen en geeft je handvaten om zelf je leven in handen te nemen. Indien je al zoveel geprobeerd hebt en het niet lijkt te lukken. De I.V. therapeut zoekt naar je eigen kracht om jezelf terug in beweging te brengen, innerlijke balans te creëeren en ook jezelf hierin te vertrouwen.

Meer weten over psychotherapie in Alterna

Als je meer wil weten over psychotherapie in Alterna of je hebt een specifieke vraag bel 03/7760220 of mail naar Ann Vangenechten ann.v@gezondopmaat.be