EMDR

EMDR

“EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Als je problemen ondervindt met problemen, zoals PTSS, fobieën, paniekstoornis of verslaving. Kan EMDR hierbij ingezet worden. EMDR werd eind jaren '80 ontwikkeld door Francine Shapiro, een Amerikaanse therapeute die met getraumatiseerde cliënten werkte.”

 

Hoe ziet een EMDR behandeling eruit?


“EMDR behandelingen verlopen gestructureerd, in een aantal fasen. De kern van de procedure bestaat eruit dat de cliënt allereerst gevraagd wordt om de traumatische gebeurtenis, zoals die nu in zijn of haar hoofd zit, in grote lijnen te vertellen. Vervolgens wordt nagegaan welk beeld (of beelden) van deze herinnering in het hier-en-nu nog de meeste spanning oproept.
Wanneer dit beeld is geïdentificeerd, worden o.a. de bijbehorende betekenis, emotie, mate van spanning en de locatie van de ervaren spanning in het lichaam vastgesteld. Hierna neemt de cliënt het beeld in gedachten evenals de zogenaamde ‘geassocieerde disfunctionele overtuiging’ en richt de aandacht op de plaats in het lichaam waar de spanning vooral gevoeld wordt. Tegelijkertijd wordt een afleidende taak aangeboden, waardoor het werkgeheugen belast wordt. Meestal gaat het om het met de ogen volgen van links-rechts bewegingen van een lichtpunt, geluid in hoofdtelefoon of trillingen in stenen die men in de handen houd.
De cliënt laat vervolgens het beeld 'los' en neemt waar wat er aan gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en dergelijke opkomt. Om de halve minuut vraagt de therapeut wat er op dat moment opkomt en vraagt de cliënt zich daarop te richten, waarna weer een halve minuut het werkgeheugen wordt belast. Daarna wordt een positieve overtuiging (bijvoorbeeld 'Ik kan het aan') aan het beeld gekoppeld (terwijl het werkgeheugen kort belast wordt), net zolang tot deze overtuiging voor iemand maximaal geloofwaardig is. Door een of meerdere beelden op deze manier te behandelen nemen de klachten af. Bij een zogenaamd enkelvoudig trauma (meestal gaat het dan om eenmalige gebeurtenissen) kan de EMDR behandeling kort zijn, soms maar 2 tot 4 sessies. Bij langdurige traumatisering, zeker op jongere leeftijd, is vaak een langer behandeltraject nodig.”

 

Wat is het effect van EMDR?


“De meeste mensen ervaren in eerste instantie een toenemende spanning die na enige tijd overgaat in een meer ontspannen toestand. Daarnaast verliest het beeld wat als uitgangspunt genomen is zijn levendigheid en emotionaliteit. Verder verandert de betekenisgeving van het beeld. Bijvoorbeeld: een beeld van een mishandeling kan aanvankelijk heel levendig zijn en veel spanning oproepen wanneer er aan teruggedacht wordt. Tijdens EMDR kan een dergelijke betekenis ('Ik ben nu niet meer in gevaar, het is voorbij') als het ware indalen en ook gevoelsmatig gaan kloppen. Door een of meerdere beelden te behandelen verdwijnen de klachten, zoals herbelevingen, vermijding, schrikachtigheid, prikkelbaarheid enzovoort.”

 

Hoe werkt EMDR dan precies?


“Verondersteld wordt dat traumatische ervaringen als ‘disfunctionele informatie’ (angst oproepende beelden, betekenissen, emoties en lichamelijke sensaties) liggen opgeslagen in de hersenen. Door EMDR wordt deze informatie niet alleen toegankelijker maar daarnaast wordt het verwerkingssysteem, wat iedereen van nature heeft, geactiveerd.
Er vindt steeds meer onderzoek plaats naar het precieze werkingsmechanisme van EMDR. De werkgeheugentheorie is op dit moment het meest onderzocht. Het werkgeheugen, wat we onder andere gebruiken voor het ophalen en opnieuw opslaan van herinneringen uit het lange termijn geheugen, heeft een beperkte capaciteit. Dus wanneer we meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren die gebruik maken van het werkgeheugen, dan lukt dat niet goed. Denk bijvoorbeeld aan autorijden op een drukke weg die je niet goed kent en tegelijkertijd met aandacht een gesprek voeren. Ofwel het gesprek lijdt eronder, of het rijgedrag (of beide). Met EMDR wordt dit principe therapeutisch toegepast. Het in gedachten ophalen van herinneringen komt onder druk te staan door bv.de oogbewegingen die het werkgeheugen eveneens belasten. Hierdoor verliest het beeld zijn levendigheid en emotionele lading, en ontstaat er ruimte voor een andere betekenisgeving waarna het in deze gewijzigde vorm weer in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen.”


Wij stellen geen diagnose, daar is enkel een arts toe bevoegd.

Prijs per sessie: € 70,00

Beschikbare therapeuten

Klanten getuigen

""Jarenlang heb ik allerlei soorten dieet en voedingsprogramma's gevolgd.Telkens heb ik mijn streefgewicht wel gehaald, maar na enkele maanden verviel ik weer in mijn oude slechte gewoontes en ging steeds terug naar mijn oude gewicht. Wat toch een verschi ...„Klant: Eindelijk mijn ideale gewicht
""Onlangs heb ik de  "workshop Het anti-stress dieet" gevolgd. Dat er een verband bestaat tussen stress en fysieke klachten is inmiddels wel algemeen bekend. Maar wat minder geweten is, is de grote rol die voeding daarin speelt. Daarom is deze wo ...„Klant: Het anti-stress dieet werkt!

Volg ons op Facebook

Gezond op Maat

Coach & Consult BVBA
BE0806838575

Alterna
webdesign w247.be