Kindertherapie

Kindertherapie

Heeft jou kind bepaalde problemen, gedragingen of is er iets gebeurd dat jouw kind negatief heeft veranderd? Zie je dat je kind problemen heeft om kind te zijn, dat er iets is wat hem of haar ongelukkig maakt? Lukt het je niet om als ouder zijnde je kind hiermee te helpen? Dan is het tijd om de hulp in te roepen van een goede kindertherapeut.

Maak een afspraak kindertherapie

Hoe werkt kindertherapie

De kindercoach duikt hiervoor vaak eens in het verleden. Je wordt namelijk gevormd door hetgeen je meemaakt in je leven. Als de kindertherapeut weet hoe en wat kan ze op de juiste manier het kind in de kinder therapie begeleiden. Het verleden kunnen we niet veranderen, maar wel hoe je ernaar kijkt en hoe je ermee omgaat. Ervaring leert om via de juiste sturing negatieve ervaringen om te buigen in positieve kracht. Ik ben de persoonlijke kindercoach voor jouw kind en samen stippelen we een mooiere toekomst uit. We scheppen samen een solide basis waar je verder kan op bouwen. De meeste sessies zijn enkel met het kind. Soms word er ook gevraagd of de ouders aanwezig zijn zoals bij het intake gesprek. Dit gebeurd altijd samen met een ouder.

Waarin helpt de kindertherapeut

Kinderen leven in hun eigen wereld en als volwassenen hebben we het soms moeilijk die wereld te betreden. Als therapeute tracht ik hun persoonlijke wereld te begrijpen en hen te laten groeien tot bewuste en sterke persoonlijkheden. Anderzijds vertaal ik die leefwereld ook naar de ouders, zodat ze samen met hun kinderen een constructieve band kunnen opbouwen.

  • Hoogsensitiviteit (HSP): Sommige kinderen krijgen meer ‘prikkels’ dan anderen. Op zich is dit een gave, maar het kan vaak ook voor moeilijkheden zorgen, zowel voor het kind zelf als voor de omgeving.
  • Scheiding en nieuw samengestelde gezinnen: Kinderen hebben veel vragen, voelen zich schuldig en kampen soms met een identiteitscrisis. Wat is hun (nieuwe) plek in het gezin, hoe passen zij in de nieuwe situatie, hoe moeten ze zich gedragen naar alle partijen?
  • Zelfbeeld en talenten: Vaak tijdens de pubertijd kampen jongeren met hun zelfbeeld. De manier waarop ze naar zichzelf kijken stemt niet overeen met hoe de omgeving hen ziet. Het blootleggen van hun talenten is de manier waarin vaak de oplossing schuilt.
  • Verlies en rouw: Wanneer kinderen worden geconfronteerd met verlies in de ruime zin van het woord (een naaste, een vriendschap, een fysieke verandering), kan het voor hen moeilijk zijn dit verwerken en een plaats te geven.
  • Pesten: Een kind is een volwassene in wording en zoekt zijn plaats in de maatschappij. ‘Erbij willen horen’ is een essentiële waarde in dit proces en net daarom komt pestgedrag van andere kinderen zo hard aan.
  • Depressie: Algemeen is dit de uiterste fase waarin een kind of jongere kan terechtkomen. De oorzaken zijn meestal te vinden in wat hierboven wordt beschreven. Alles begint dus bij een juiste diagnose om van daaruit het kind stapsgewijs terug zijn weg te laten vinden.
  • Trauma verwerking


Praktisch & Tarief

Hoe verloopt kindertherapie. We starten altijd met een intakegesprek. Hierin tasten we samen af waar de vraag ligt en hoe we een antwoord hierop kunnen vinden. Gaandeweg bepalen we de duur en intensiviteit van de therapie. 

Bij kinderen & jongeren komen de kinderen over het algemeen alleen. In sommige gevallen worden er bij enkele sessies gevraagd of de ouders mee kunnen komen.

Tarief is afhankelijk van de benodigde gesprekstijd. 
Vraag meer info en tarievenBeschikbare therapeuten

Klanten getuigen

""Onlangs heb ik de  "workshop Het anti-stress dieet" gevolgd. Dat er een verband bestaat tussen stress en fysieke klachten is inmiddels wel algemeen bekend. Maar wat minder geweten is, is de grote rol die voeding daarin speelt. Daarom is deze wo ...„Klant: Het anti-stress dieet werkt!
"Jaren lang sukkelde ik met nekpijn en daardoor ook spanningshoofdpijn. Ik was al ettelijke keren bij de kinesist geweest maar dit werkte niet voldoende, de pijn en hoofdpijn bleef altijd aanwezig op de achtergrond. Tot ik vorig jaar de dieptemassage ontde ...„Klant: Eindelijk van Nekpijn verlost

Volg ons op Facebook

Gezond op Maat

Coach & Consult BVBA
BE0806838575

Alterna