Neuropsyrurgie

Neuropsyrurgie
Neuropsyrurgie® werkt in op het lichaam en de geest . Door activering van het autonome zenuwstelsel wordt de communicatie tussen het lichaam en de ziel hersteld .

Wat is Neuropsyrurgie

Neuropsyrurgie is een therapie gebouwd op de wetenschap van lichaam en ziel. Ze werkt in op de communicatie tussen lichaam en ziel en herstelt deze communicatie, waardoor het zelfgenezend vermogen wordt ge (her) activeerd. Daarom is het toepassingsgebied bij uitstek het terrein van de psychosomatische klachten en –ziekten. Wat Neuropsyrurgie is en hoe het tot stand is gekomen, wordt uitgebreid beschreven in de door Agnes van Enkhuizen geschreven boeken.

De naam Neuropsyrurgie

De naam is samengesteld uit Neurologie, Psychologie en Chirurgie. Het laatste woord van deze drie begrippen heeft binnen de Neuropsyrurgie een overdrachtelijke betekenis en geen letterlijke. De lichaamsgerichte Neuro-reflex-behandeling van Neuropsyrurgie heeft tot gevolg, dat de positieve effecten van de behandeling, net als bij chirurgie, direct waarneembaar zijn zowel door de behandelde cliënt, als door meting.

De ontstaansgeschiedenis van de geneesmethode Neuropsyrurgie

Neuropsyrurgie werd ontdekt (1979) en ontwikkeld door Agnes van Enkhuizen. Zij baseerde Neuropsyrurgie op 20 jaar empirisch onderzoek, waarbij haar visionaire vermogens een belangrijk instrument vormden. Tevens maakte ze gebruik van de klassieke geneeskunde, wijsbegeerte, natuurwetenschappen en kosmologie. Alvorens Neuropsyrurgie qua kennis en kunde te gaan verspreiden, werd door Agnes van Enkhuizen de werkzaamheid van de geneeswijze tussen 1979 en 1989 proefondervindelijk aangetoond als voorspelbaar en herhaalbaar door middel van meer dan 13.000 behandelingen uit te voeren en de resultaten daarvan te bestuderen en te vergelijken. Op basis van bevindingen werd een aantal boeken de bekende ankertjes van Pieter Langedijk mede van haar hand uitgegeven. Bovendien ontwikkelde ze een meetmethode (met behulp van de door haar ontwikkelde Neurokonditiemeter®) om de vegetatieve functies te meten, waardoor de effecten van de geneesmethode Neuropsyrurgie zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Welke effecten geeft een Neuropsyrurgie behandeling

  • Lichaam: Door de behandeling van het autonome zenuwstelsel kan het lichaam zich weer ontspannen en herstellen en is tegelijk beter gewapend tegen infecties en ziekten. Het genezingsproces kan beginnen.
  • Mentaal: Door de lessen uit je verleden te begrijpen heb je jouw toekomst in eigen handen.
  • Emotioneel: Samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft wordt beter, je hebt een hoofd om je emotie te begrijpen, pas dan kun je de manager van je leven zijn.
  • Energetisch: Betere doorstroming van levensenergie.

 

 

Kennisgebieden van Neuropsyrurgie

Onderstaande kennisgebieden, ontwikkeld door Agnes van Enkhuizen, worden overgedragen in de studie tot Neuropsyrurg:

- De evolutie van de ziel, gebaseerd op kosmogenetica®

- De ouderanalyse

- Orgaanpsychologie

- Neurologie in relatie met de psyche en haar meetbare effecten via de elektrische huidweerstand
- De Neuroreflexbehandeling

- Toepassing van UV-licht als ondersteuning in het genezingsproces.

Wat is het unieke van Neuropsyrurgie?

Het unieke dat Neuropsyrurgie te bieden heeft, is een doeltreffend psychotherapeutisch systeem gekoppeld aan een praktische lichamelijke behandeling. Bovenal is Neuropsyrurgie uniek, omdat observatietechnieken en meetapparatuur je in staat stellen stress te diagnosticeren en te meten zelfs reeds voordat de situatie tot waarneembare klachten bij de cliënt heeft geleid. Hierdoor kan Neuropsyrurgie daadwerkelijk en tijdig preventief tegen de ontwikkeling van klachten worden aangewend en vindt uiteraard ook curatief zijn effectieve toepassing.

Hoe wordt de geneesmethode neuropsyrurgie toegepast?

De toepassing bestaat uit een groot consult/behandeling en de nodige vervolgconsult/behandelingen. Tussen de consult/behandelingen wordt telkens een periode van vier weken aangehouden.


Groot consult/behandeling Neuropsyrurgie

Een ongeveer 2 uur durend psychotherapeutisch onderzoek zal allereerst inzicht verschaffen in de diepere oorzaken van het klachtenbeeld. Omdat er een verband bestaat tussen uw levensverhaal en de klachten, zullen de ontwikkeling en ervaringen vanaf de conceptie in beeld worden gebracht. Oorzaak en gevolg wordt al in dit eerste groot consult duidelijk. Zo ontstaat direct inzicht, waardoor verwerking en de nodige aanpassingen in levenshouding en levenspatroon duidelijk worden. Het groot consult wordt in zijn geheel op cassettebanden opgenomen. Deze cassettebanden zijn voor de cliënt en hebben tot doel langdurig profijt te hebben van dit groot consult. Daarna wordt de functionaliteit van het vegetatieve zenuwstelsel door meting met behulp van de Neurokonditiemeter® vastgesteld en geregistreerd.

Vervolgens wordt de Neuroreflexbehandeling uitgevoerd.

Hierbij worden alle belangrijke punten van het autonome zenuwstelsel via de huid, door middel van reflextechniek behandeld. Ongeacht het soort problemen, dat men heeft, wordt de lichaamsbehandeling altijd over het hele lichaam uitgevoerd. Huid, bindweefsel, bloedvaten, lymfevaten, spieren, meridianen, alle zullen worden beïnvloed. De nadruk zal echter liggen op behandeling van het zenuwstelsel, via welk immers alle belangrijke lichaamsfuncties worden geregeld.

Bij problemen blijkt de parasympathicus (het deel van het autonome zenuwstelsel voor rust, ontspanning en herstel) te zijn geblokkeerd. Ontspanning en herstel is dan onmogelijk.

Uitgangspunt voor toepassing de Neuroreflexbehandeling is, dat er een nauw verband bestaat tussen de huid en het zenuwstelsel. Deze Neuroreflexbehandeling heeft als gevolg een deblokkering van de parasympathicus, waardoor het zelfgenezend vermogen zijn werk weer kan doen. Onmiddellijk na deze behandeling wordt het effect er van middels een controlemeting met behulp van de Neurokonditiemeter vastgesteld.


Om het effect van de lichaamsbehandeling na te gaan wordt voor en na de behandeling, de huid doorgemeten aan de toppen van vingers en tenen met de Neurokonditiemeter (in principe vergelijkbaar met de werking van E.E.G.- en E.C.G.- apparatuur).

Vervolgconsult/behandeling

Met het oog op blijvend herstel van het zenuwstelsel, start vier weken na een eerste grootconsult/behandeling een vervolgconsult/behandeling. Tijdens het vervolgconsult wordt samen met de cliënt nagegaan of de verkregen inzichten tot effecten hebben geleid. Daarnaast zullen de lichamelijke reacties besproken worden. Vervolgens wordt met behulp van de Neurokonditiemeter opnieuw gemeten wat de neurologische effecten zijn geweest van de eerste behandeling. De neuroreflexbehandeling wordt wederom uitgevoerd zoals hierboven beschreven. Tot slot wordt weer gemeten of de behandeling het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Tijdens het totale therapeutische proces is er geestelijk en lichamelijk tijd nodig om te herstellen. Losgekomen emoties, spanningen en toxische stoffen moeten worden afgevoerd, het lichaam moet volledig van stress worden gezuiverd en het zenuwstelsel moet weer voldoende in balans komen. Daarom bestaat de neuropsyrurgische geneeswijze uit minimaal twee consult/behandelingen en voorts zoveel als nodig blijkt voor bereiken van de gewenste duurzame resultaten.

Regressietherapie als aanvulling

Regressietherapie wordt toegepast om trauma’s bewust te maken en te kunnen verwerken. Tevens kan door middel van regressietechnieken ontspanning en zelfbehandeling worden geleerd.

Gespreksconsulten
Zonodig worden tussentijdse gespreksconsulten gehouden om bepaalde thema’s uit te diepen.

Hoeveel consulten/behandelingen heeft u nodig?

Afhankelijk van de klachten en ziekten kunt u, op grond van onze ervaringen, rekenen op gemiddeld vier consult/behandelingen. Dit, afgezien van een eventueel aantal extra gespreksconsulten en/of regressie.

Afspraken

Wilt u een afspraak voor een behandel traject neuropsyrurgie? Neem contact op via info@gezondopmaat.be . We werken enkel met eerstelijns therapeuten, dit wilt zeggen de hoogst opgeleide neuropsyrurgen welke komen op verplaatsing vanuit Nederland.

Beschikbare therapeuten

Klanten getuigen

"Jaren lang sukkelde ik met nekpijn en daardoor ook spanningshoofdpijn. Ik was al ettelijke keren bij de kinesist geweest maar dit werkte niet voldoende, de pijn en hoofdpijn bleef altijd aanwezig op de achtergrond. Tot ik vorig jaar de dieptemassage ontde ...„Klant: Eindelijk van Nekpijn verlost
""Jarenlang heb ik allerlei soorten dieet en voedingsprogramma's gevolgd.Telkens heb ik mijn streefgewicht wel gehaald, maar na enkele maanden verviel ik weer in mijn oude slechte gewoontes en ging steeds terug naar mijn oude gewicht. Wat toch een verschi ...„Klant: Eindelijk mijn ideale gewicht

Volg ons op Facebook

Gezond op Maat

Coach & Consult BVBA
BE0806838575

Alterna