privacywetgeving

Inleiding
U bezoekt een website die deel uitmaakt van Coach & Consult BVBA. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle onze diensten en activiteiten van Gezond op Maat.

Bij het gebruikmaken van onze diensten kan door Gezond op Maat informatie over uw gebruik worden verzameld. Gezond op Maat
vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Gezond op Maat
houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Wanneer u Zich inschrijft op de nieuwsbrief of registreerd als klant van onze diensten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Gezond op Maat. Deze gegevens die u invoert worden alleen gebruikt om u te informeren over activiteiten binnen Gezond op Maat.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Gezond op Maat

Doel van de gegevensverwerking
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gezond op Maat of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gezond op Maat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

voor de uitvoering van de de door u gevraagde informatie te verstrekken;
u een nieuwsbrief te sturen;
te voldoen aan de op Gezond op Maat van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen op basis van bovenstaande doeleinden worden uitgewisseld en ter beschikking worden gesteld aan onderdelen van Gezond op Maat die Privacyverklaring gebruiken. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat wij automatisch voor u een account aanmaken op basis van van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens.

Informatiedeling aan derden
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet vrijgegeven aan partijen die niet tot Gezond op Maat dienstverlening behoren, met uitzondering van het volgende.

Beveiliging van uw gegevens
Gezond op Maat respecteert de privacy van iedere partij en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Gezond op Maat, voor zover dat dit nodig is om uitvoering te geven aan haar functie.

Gezond op Maat draagt zorg haar systemen optimaal te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

Gezond op Maat kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden of als gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Gezond op Maat in welke vorm dan ook.

Aanpassen en/of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om op elk moment inzicht te verkrijgen in uw gegevens die door Gezond op Maat zijn verwerkt en naar uw wensen aan te passen of te verwijderen. U kunt in de meeste gevallen uw informatie via onze Nieuwsbrief direct zelf aanpassen of verwijderen.

Klanten getuigen

""Jarenlang heb ik allerlei soorten dieet en voedingsprogramma's gevolgd.Telkens heb ik mijn streefgewicht wel gehaald, maar na enkele maanden verviel ik weer in mijn oude slechte gewoontes en ging steeds terug naar mijn oude gewicht. Wat toch een verschi ...„Klant: Eindelijk mijn ideale gewicht
"Jaren lang sukkelde ik met nekpijn en daardoor ook spanningshoofdpijn. Ik was al ettelijke keren bij de kinesist geweest maar dit werkte niet voldoende, de pijn en hoofdpijn bleef altijd aanwezig op de achtergrond. Tot ik vorig jaar de dieptemassage ontde ...„Klant: Eindelijk van Nekpijn verlost

Volg ons op Facebook

Gezond op Maat

Coach & Consult BVBA
BE0806838575

Alterna