Wat is gezondheid?

Geschreven op 9/03/2015 in gezond leven
Wat is gezondheid?

Het lichaam als wijze boodschapper
 
Volgens de WHO (World Health Organisation) is “gezondheid niet louter de afwezigheid van ziekte, maar een toestand van algeheel lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden”.
 
We zijn méér dan enkel ‘body’.  We hebben naast een fysiek lichaam ook een voelend zelf, een denkend zelf en een spiritueel zelf; en dit alles in zijn geheel beweegt zich in een sociale omgeving, de maatschappij.  Naarmate dat al deze aspecten in onderlinge verbinding en balans zijn, ervaren we welzijn en vitaliteit.  Ziekte is datgene wat optreedt als de balans (te lang) wordt verstoord.
 
De jongste jaren wordt steeds vaker onderzoek gedaan naar de verbanden lichaam / geest, naar de effecten van overtuigingen en emoties op het biologisch lichaam. Neuro-wetenschappers ontdekten dat overtuigen emoties opwekken en dat deze emoties ervoor zorgen dat in het lichaam biochemische stoffen worden aangemaakt. 

Inmiddels weet men dat er in het lichaam tenminste 3 systemen zijn die emoties overbrengen op het lichamelijk vlak: 

  • op het endocrien systeem ( de hormonaal stelsel)
  • op het zenuwstelsel dat ook rechtstreeks verbinding heeft met de witte bloedcellen
  • op de moleculen van informatieoverdracht (neuropeptiden, neurotransmitters, groeifactoren, cytokines ), deze stoffen hebben een grote invloed op de celactiviteit, op de celdelingsmechanismen en op het genetisch functioneren.

 

Staan we eens stil bij dit gegeven:

  • wetenschappers ( de psycho-neuro-immunologie) bevestigen dat  emoties de biochemisch functies in onze cellen beïnvloeden
  • dat deze invloeden zich vooral manifesteren in het zenuwstelsel, in het immuunsysteem en in het hormonaal systeem 
  • dat het immuunsysteem ontzettend belangrijk is: het is niet alleen onze afweer tegen ziektekiemen, maar ook onze beveiliging tegen de groei van ‘foute’ cellen in ons lichaam

Is het dan niet heel belangrijk om anders naar ons lichaam en naar de signalen te luisteren?
 

Wacht niet tot het lichaam schreeuwt, luister naar het lichaam terwijl het nog fluistert!!

Ons lichaam wordt niet zomaar lukraak ziek.  Het geeft een signaal van onbalans, een roep tot herstel. Maar vaak reageren we met angst of weerstand als een lichamelijke klacht zich laat gevoelen.  Weerstand en angst echter geven nog meer stress aan de cellen, waardoor deze nog harder gaan schreeuwen om hulp ( = nog meer pijn/ ongemak).
 
Als we de boodschap van het lichaam willen horen en hieraan aandacht geven; dan zijn we vaak beter in staat om de bron van onbalans te herkennen. (deze kan zich situeren op mentaal, fysiek, emotioneel of spiritueel niveau  )  Wanneer we dan actie nemen waardoor de balans hersteld wordt, dan manifesteert zich vrij vlug ook een herstel in het fysieke gebied.
 
De geneeswijzen van de toekomst zullen steeds meer aandacht geven aan de mens als holistisch wezen (lichaam / denken / voelen /spirit).  Dit komt de algehele gezondheid ten goede, zowel van het individu als van de samenleving. 
Als therapeuten geloven wij in deze samenhang en in de helende potenties die in ieder mens aanwezig zijn.  Het geeft ons héél veel voldoeding daarin begeleiding aan te bieden; dat mensen beter de taal en de kracht van emotie, lichaam, spirit en gedachte leren begrijpen en kunnen inzetten voor hun eigen gezondheid en welzijn
.